DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CTY PERSOL TOÀ NHÀ AN PHÚ

Dự ánthi công mạng Điện Mạng - WIFI - Toà Nhà An Phú 117 Lý Chính Thắng Q3, HCM

TÊN DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CTY PERSOL TOÀ NHÀ AN PHÚ.

Địa chỉ: 117 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TpHCM

Hạng mục: Mạng LAN, Moving Server.

Ngân sách: 34.353.770 đồng

Dự ánthi công mạng Điện Mạng - WIFI - Toà Nhà An Phú 117 Lý Chính Thắng Q3, HCM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

TÊN DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CTY PERSOL TOÀ NHÀ AN PHÚTÊN DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CTY PERSOL TOÀ NHÀ AN PHÚTÊN DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CTY PERSOL TOÀ NHÀ AN PHÚTÊN DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CTY PERSOL TOÀ NHÀ AN PHÚ

Zalo