DỰ ÁN: VĂN PHÒNG CÔNG TY SEADENT

Dự an toà nhà văn phòng cty Seadent

 

DỰ ÁN: TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG CTY SEADENT

Địa chỉ: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM.

Hạng mục: Mạng LAN, Tổng Đài, CCTV

Quy mô: 950 m2

Ngân sách: 2.274.000 đồng

Dự an toà nhà văn phòng cty Seadent

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH.

hình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadenthình ảnh thi công hệ thống camera, mạng LAN, Wifi, Tổng đài cho công ty Seadent

Zalo