Nội dung bài viết:

TRUNG TÂM DOWNLOAD

TT  Tên phần mềm  Tải về
1 TeamViewer ver. 5.0  Download
2 UltraViewer ver. 6.0 Download
3 Mobile Apps List (Danh sách phần mềm dùng trên điện thoại/MTB) Download
STT  Tên phần mềm  Tải về
1  Phần mềm quản lý KBiVMS 2.03.0 Setup for Windows (NEW) Download
2  Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Download
3  Phần mềm quản lý KB WIN v5.12.2 Setup for Windows Download
4  Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION dòng D5 và NVR Download
5  Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION dòng D Download
6  Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION dòng D4 Download
7  Phần mềm Config Tool Ver 4.11.3.5 (NEW) Download
8  Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW Download
9  Phần mềm VDP Config (Phần mềm tìm kiếm và quản lý chuông cửa màn hình) Download
10  Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Download
11  Phần mềm search IP camera dòng K Series Download